Participatiewerkplaats

De herinrichting van het park in de buurt. Een moestuin initiatief vanuit bewoners in de wijk. Windmolens plaatsen binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. Het zijn onderwerpen waar de gemeente Amsterdam samen met bewoners werkt aan de stad. Participatie noemen we dat. Gaat die participatie altijd goed? Zeker niet. Daarom werkt de gemeente aan de participatieverordening. Spelregels eigenlijk, waarin wordt vastgelegd wat inwoners en ondernemers van de gemeente mogen verwachten bij participatie.

Maar we willen niet dat zo’n verordening blijft bij mooie woorden op papier. De kunst zit ’m in het doen. Want hoe doe je dat dan goed, samenwerken in participatie? Daarin hebben we nog veel te leren met elkaar. Over wat er nu écht goed werkt en wat duidelijk niet. En waar behoefte aan is. Met die vragen gaan we in de Participatiewerkplaats aan de slag. Onze eerste stap? We bouwen aan een leerprogramma voor ambtenaren, bestuurders en bewoners. Zodat we samen – al lerende – steeds beter worden in participatie. Bouw je mee?

De Participatiewerkplaats is een initiatief waarin actieve bewoners en de gemeente Amsterdam leren, werken en bouwen aan betere participatie.